Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia do "Biegu na wieżę"

25 czerwca (niedziela) zapraszamy do udziału w "Biegu na wieżę".

Już dziś możesz zgłosić swój udział pod nr tel. +48 796-030-025 lub poprzez e-mail: stowarzyszeniepegaz@gmail.com

Ideą biegu jest pokonanie w jak najkrótszym czasie 135 schodów zabytkowej wieży przy paczkowskim Ratuszu. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe, aby każdy miał równe szanse na zwycięstwo.

Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie "Pegaz" przy współorganizacji Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie i udziale finansowym Gminy Paczków.

 

Wersja XML