Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na wybór grantobiorców

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR), informuje, iż został ogłoszony konkurs na wybór grantobiorców w ramach realizacji projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – http://ksiestwo.nysa.pl/
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia wniosków.

 

 

http://www.otmuchow.pl/szablon/otmuchow.pl/mod/footer/img/logo-ue.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wersja XML