Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finałowa Gala II edycji projektu Przedszkolak Ratuje

07 czerwca w Auli PWSZ w Nysie odbyła się Finałowa Gala II edycji projektu „Przedszkolak Ratuje” wraz z pokazem nabytych przez dzieci umiejętności. W akcji uczestniczyło około 1600 dzieci z 50 przedszkoli powiatu nyskiego. Podczas warsztatów Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie wraz ze studentami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - kierunek Ratownictwo Medyczne oraz pracownikami Biblioteki Pedagogicznej z Nysy, funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Nysie oraz przedstawicielami CKUiZ w Nysie, pokazywali najmłodszym jak udzielać pierwszej pomocy, a także jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Gościem honorowym był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który objął patronatem honorowym Akcje „Przedszkolak Ratuje”.

W czasie warsztatów dzieci poznawały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w razie nieobecności osób dorosłych. Obserwowały oraz ćwiczyły akcje ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zadławień a nawet utraty przytomności. Przedszkolaki uczyły się jak należy zgłaszać zdarzenie na numery alarmowe oraz poznawały rolę ratownika medycznego a także policjanta w sytuacjach kryzysowych podczas ratowanie życia i udzielania pierwszej pomocy ( również prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Wszystkie spotkania były doskonałą lekcją – połączenia zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Warsztaty miały na celu kształtowanie wśród dzieci prawidłowych postaw i zachowań.

Podczas uroczystego zakończenia obecni byli min: gość honorowy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który objął patronatem honorowym cała akcje ponadto Poseł na Sejm Rajmund Miller, Piotr Wojtasik -Dyrektor Biura Posła Janusza Sanockiego, Piotr Bobak- Zastępca Burmistrza Nysy, Starosta Nyski Czesław Biłobran, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak, ponadto w gali uczestniczyli również burmistrzowie oraz wójtowie z gmin powiatu nyskiego. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu kom. Hubert Adamek, Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. Piotr Smoleń, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie podinsp. Dariusz Dregan, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nysie podinsp. Zbigniew Hazik oraz zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Nysie mł. Bryg. Paweł Gotkowski.

Gminę Paczków reprezentował Burmistrz Artur Rolka. W akcji brały udział wszystkie przedszkola publiczne z gminy Paczków. Ponadto Gmina Paczków na poczet akcji zakupiła tablice wizualizacyjne dotyczące technik udzielania pierwszej pomocy.

 Na koniec gali przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 w Paczkowie fotografowały się z Rzecznikiem Praw Dziecka – panem Markiem Michalakiem.

Dzieciom towarzyszyli burmistrz, dyrektor Anna Wojciuch oraz opiekunowie grupy. Dzieci z naszej gminy zaprezentowały ciekawe i edukujące przedstawienie z przykładami, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię na światłach.

Wszystkie przedszkolaki na zakończenie gali otrzymały drobne upominki.

Źródło: http://nysa.policja.gov.pl/ony/kpp-nysa/aktualnosci/7340,Finalowa-Gala-II-Edycji-projektu-Przedszkolak-Ratuje.html

 

 

Wersja XML