Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List otwarty do nauczycieli oraz pracowników obsługi w gminie Paczków

LIST OTWARTY DO NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI W GMINIE PACZKÓW

 

         Od 1 września 2017 r. z inicjatywy MEN wdrażany jest kolejny etap reformy oświaty .W wyniku zmian na terenie Gminy Paczków funkcjonować będą 4 szkoły podstawowe:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie (z oddziałami gimnazjalnymi do 2019r.),
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy.

         Nie chcąc marginalizować środowisk wiejskich oraz dorobku nauczycieli i rodziców wszystkich szkół podstawowych, Radni wraz z Burmistrzem Gminy podjęli decyzję o utrzymaniu wszystkich szkół podstawowych i przekształceniu ich w strukturę klas I-VIII. Ta propozycja samorządowców ma na celu dobro ucznia i utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy dla nauczycieli i kadry pomocniczej. W związku z reformą zakładającą likwidację gimnazjów, samorząd Gminy Paczków chcąc uniknąć zbiorowych wypowiedzeń umów dla nauczycieli i pracowników obsługi, zdecydował o włączeniu Gimnazjum Publicznego w Paczkowie do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie.

 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że reforma wprowadzana jest w okresie największego niżu demograficznego w ostatnich latach, co powoduje dodatkowe problemy z utrzymaniem miejsc pracy. Nam to się udało, dzięki współpracy i zaangażowaniu Dyrektorów, i Nauczycieli szkół podstawowych, którzy w arkuszach organizacyjnych swoich placówek na rok szkolny 2017/2018 zaplanowali godziny, także dla nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Paczkowie.

         Pragnę podziękować zarówno Dyrektorom i Nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli za solidarność i zrozumienie, okazane  nauczycielom gimnazjum, którzy poprzez wprowadzaną  reformę mogli znaleźć się w trudnej sytuacji.

         Dzięki Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, i ich współpracy z organem prowadzącym przy ustalaniu planu pracy od 1 września 2017 r. nikt z obecnych pracowników gimnazjum nie stracił zatrudnienia.

         Mamy świadomość dużej odpowiedzialności przy wdrażaniu zadań oświatowych w ramach nowej reformy i kosztów jakie Gmina będzie musiała ponieść w związku z tymi ważnymi zadaniami w bieżącym roku oraz w kolejnych latach. Zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy w stanie utrzymać wszystkich obiektów oświatowych na cele statutowe, a trudno jest w okresie przejściowym podejmować decyzje pod presją , co do ich dalszych losów.

         Jednocześnie informujemy, że Gmina Paczków w ostatnim latach złożyła 40 wniosków o dofinansowanie. Wśród nich znalazły się również takie, w których ujęte są nowe zadania dostosowujące obiekty do kolejnych wyzwań w oświacie oraz remonty w celu minimalizacji kosztów w następnych latach. Potrzebna jest więc dalsza współpraca wszystkich środowisk oraz zrozumienie i konieczność procesu zmiany w oświacie w  trudnym okresie depopulacji.

         Prosimy o dalszą konstruktywną współpracę, która da nam możliwość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w spokoju i bez obaw dla rodziców i uczniów oraz z szeroką perspektywą na przyszłość.

 

           Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                               Burmistrz Gminy Paczków

    Wiesław Barabasz                                                                                                  Artur Rolka

                                  

Wersja XML