Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ejszyszki

Flag_of_Lithuania.svg.png
Ejszyszki
lithuania-clipart-7.jpeg

 

 

 

Ludność: 3 500 ludzi

Powierzchnia gminy: 63 km2

Burmistrz Miasta: Mirosław Bogdiun

Rejon: solecznicki

INTERNET: www.salcininkai.lt

EJSZYSZKI: miasto na Litwie położone na południe od Wilna, w rejonie solecznickim, tuż przy granicy z Białorusią.

Nazwa miasta, według legendy, wywodzi się od jednego z najdzielniejszych wojów litewskich, Eisziusa, który dostał te ziemie w XI wieku w nagrodę za odzyskanie ich od książąt ruskich. Prawa miejskie nadał osadzie król Jan III Sobieski w XVII wieku. Przez miasto przebiegał ważny szlak z Wilna do Krakowa. Mimo to miasto nie rozwinęło się nigdy w większy ośrodek. Miasto złożone jest z dwóch części, na kształt ósemki, w przewężeniu której jest obniżenie rzeki Wersoki. Obie części ukształtowały się jeszcze w końcu XIII w. Południowa część jest większa. Dawny plac rynkowy z przyległymi uliczkami od 1969 roku jest zabytkiem urbanistycznym. Ejszyszki były znane przede wszystkim ze swych czwartkowych jarmarków na Wniebowstąpienie Pańskie, które odbywały się od 1672 roku. Na początku XIX wieku niedaleko Ejszyszek na wzgórzu, które do dziś nazywane jest Majakiem, znajdowała się stacja telegrafu optycznego linii Warszawa-Petersburg.

ejszyszki.jpeg
W listopadzie 2011 r. w Ejszyszkach odsłonięto pomnik poświęcony byłym mieszkańcom Ejszyszek i okolic, którzy w latach 1939 – 1959 zginęli, zostali wywiezieni lub zmuszeni do opuszczenia ojczystych stron. Strukturę pomnika stanowi krzyż z tablicami intencyjnymi po bokach oraz epitafium, na które złożyły się słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego Gdy zanika ludzka pamięć, zaczynają mówić kamienie. W 2000 r. otwarto Dom Polski. Miasto jest prężnym ośrodkiem kultury polskiej (m.in. zespół "Ejszyszczanie", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej). Pomimo, że miasto jest etnicznie polskie to znajdują się tu dwa gimnazja jedno samorządowe polskie z 476 uczniami i drugie rządowe litewskie z 358 uczniami.

Najważniejszym zabytkiem Ejszyszek jest kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wybudowany w latach 1846-1852. We wnętrzu znajduje się kilka zabytkowych obrazów. Na miejscowym cmentarzu w końcu 2009 roku powstała kwatera wojenna, w której złożono szczątki żołnierzy Armii Krajowej.

24 czerwca 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Ejszyszki a Gminą Paczów.

Gminę Paczków reprezentował Artur Rolka – Burmistrz Gminy Paczków, natomiast stronę litewską Mirosław Bogdiun - Starosta Gminy Ejszyszki.

Porozumienie przewiduje współpracę w zakresie szkolnictwa, w dziedzinie kultury i sztuki, w zakresie sportu i turystyki oraz na wspieraniu wszelkich inicjatyw nastawionych na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów gospodarczych przez przedsiębiorców obu regionów.

PDFporozumienie o wzajemnej współpracy Paczków Ejszyszki.pdf (194,37KB)

 

 

 

Wersja XML