Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 24.05. do 22.06.2017 r.

22 czerwca 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej za okres od 24.05. do 22.06.2017 r.

 

W przygotowanym sprawozdaniu burmistrz wspominał m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

24.05.

25.05.

26.05.

27.05.

29.05.

30.05.

 31.05.

01.06.

02.06.

03.06.

05.06.

06.06.

07.06.

08.06.

9.06.

10.06.

11.06.

12.06.

21.06.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania :

- został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu basenu miejskiego w Paczkowie. Dotacja na realizację inwestycji pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wybrana oferta opiewa na kwotę 188 tys. zł;

- został wybrany oferent na remont ścieżki w miejscowości Lisie Kąty na kwotę 3500 zł;

- rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni i prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Basenu Miejskiego w Paczkowie- najtańsza oferta 1500 zł + 350 zł media;

- została podpisana umowa na remont boiska oraz szatni, wiat i trybun przy boisku sportowym w Dziewiętlicach. Zostanie zostało wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r.;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wyposażenie małego placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy ul. Młyńskiej 23 w Paczkowie z pełnymi atestami w ramach konkursu "MALUCH-plus"2017 - wybrano ofertę na kwotę 18.991,20 zł;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Paczkowie, polegający na dostosowaniu pomieszczeń przedszkola do utworzenia żłobka w ramach konkursu "MALUCH-plus"2017 - wybrana oferta 72.500 zł;

- zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na remont chodnika w Trzeboszowicach;

- została podpisana umowa na prace remontowe ścieżek i alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie;

- trwa remont muru oporowego przy PSP nr 3 w Paczkowie;

- wykonano przebudowę przyłącze elektrycznego w Wilamowej;

- został przygotowany przetarg na rozbudowę remizy OSP w Gościcach – I etap;

- wykonanie rowu przy stawach w Gościcach, - 3 tys;

- w przygotowaniu jest przetarg na Budowę Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie – adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie oraz na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną;

- odbiór prac konserwatorskich – renowacja figur św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza (23.06.);

- wykonano klomb zieleni przy ul. Narutowicza/Staszica;

- wykonano drogę rolną w Starym Paczkowie – koszt ok. 10 tys. zł.

 

Wersja XML