Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisaliśmy umowę na przebudowę dworca autobusowego

30 czerwca 2017 roku w sali Powiatowego Muzeum w Nysie została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Grodków, która jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Zakres prac dla Paczkowa obejmuje przebudowę dworca autobusowego, który będzie służył jako główne centrum przesiadkowe w Paczkowie, zwiększenie liczby miejsc parkingowych wokół murów miejskich, budowę ścieżek rowerowych oraz przebudowę istniejących ścieżek spacerowych (w celu ułatwienia dotarcia do głównego przystanku autobusowego w Paczkowie).

Całkowita wartość zadania po stronie Gminy Paczków wynosi 2.861.015,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych – 2.407.268,50 zł, a dofinansowanie – 2.046.178,21 zł.

 

 

 

Wersja XML