Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny sukces Gminy Paczków w pozyskiwaniu dofinansowań

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 14 projektów związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Przewidziano na nie 22,5 mln złotych. To efekt kolejnego naboru do działania 5.1, Ochrona różnorodności biologicznej. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. http://www.opolskie.pl/2017/07/14-projektow-sprawdzeni-partnerzy/

Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania projektów znalazł się wniosek złożony przez Gminę Paczków, pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej” dotyczy rewitalizacji stawu przy ul. Klonowej w Paczkowie, polegającej na wykonaniu wiaty spotkań, podestów (pomostów widokowych), ścieżek edukacyjnych wokół zbiornika, elementów malej architektury (ławki, ławostoły, stojaki na rowery) w celu zapewnienia ochrony przyrodniczej i przeciwdziałaniu niszczeniu terenu obszaru. Zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej, to przede wszystkim zabezpieczenie siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną.

Całkowita wartość projektu – 298,950 zł, natomiast kwota dofinansowania to 254.107,50 zł.

Plan zagospodarowania terenu nad zbiornikiem

 

Wersja XML