Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spacer po mieście

wirtualny_spacer.jpeg
 Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza wszystkich turystów do skorzystania z Wirtualnego Spaceru, który powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Wirtualne Zwiedzanie Lokalnych Obszarów Turystycznych współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Chcesz skorzystać z Wirtualnego Spaceru? Wejdź w link tutaj. Zapraszamy!

Wersja XML