Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remontujemy alejki na cmentarzu komunalnym w Paczkowie

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont części ścieżek i alejek pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Paczkowie.

Inwestycja polega na osadzeniu obrzeży na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożeniu kostki betonowej. Koszt zadania wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków 2017 wyniesie 39.480 zł. Planowane zakończenie do 31.08.2017 r. Pomysłodawcą i wnioskodawcą był radny Bronisław Wiśniowski.

Wersja XML