Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęła się budowa placu zabaw na terenie przy basenie miejskim w Paczkowie

 

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego w Paczkowie. Środki na wykonanie inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Realizacja przedsięwzięcia polega na budowie boiska do siatkówki plażowej, nowego placu zabaw dla dzieci oraz budowie wiaty grillowej. Inwestycja zwiększy  atrakcyjność terenu przy basenie poprzez jego zagospodarowanie i przystosowanie do celów rekreacyjnych. 

Wartość przetargowa zadania wynosi 188.000 zł bez kosztów nadzoru inwestorskiego. Zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia 2017 r.

Wersja XML