Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego

Rozpoczęła się odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Daszyńskiego w Paczkowie.

W ramach tego zadania zostaną zrealizowane następujące roboty:

Wartość robót na podstawie przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego wynosi 55 871,72 zł. Planowane zakończenie inwestycji do końca lipca 2017 r. Zadanie realizowane jest we współpracy Gminy Paczków i Starostwa Powiatowego w Nysie. Gmina Paczków przeznaczyła na ten cel ok. 28.000 zł.

 Brak opisu obrazka

Wersja XML