Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończył się kolejny etap polsko-czeskiego mikroprojektu

Zakończył się kolejny etap polsko-czeskiego mikroprojektu pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu" finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Zostały odrestaurowane figury św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Rzeźby znajdowały się w stanie destrukcji. Prace konserwatorskie przy zabytkach polegały przede wszystkim na przywróceniu strukturze kamienia prawidłowego stanu technicznego, dla ochrony jego materialnych i artystycznych wartości. Ważna była konserwacja techniczno-estetyczna mająca na celu uzupełnienie większych ubytków oraz retusze stylistyczno-formalne najbardziej zniszczonych elementów i detali rzeźbiarsko-architektonicznych mających istotne znaczenie w prawidłowym wyeksponowaniu walorów figur. Rzeźby otrzymały nowy wygląd, uzupełniono ubytki i odtworzono brakujące elementy – głowa aniołka przy figurze św. Nepomucena – ul. Sienkiewicza.

Ponadto w ramach projektu zostanie utworzona ścieżka informacyjna i w tym celu zostały postawione tablice informacyjne w dwóch językach (polskim i czeskim) dotyczące historii wyremontowanego pomnika, informacji biograficznych o św. Nepomucenie oraz wskazówek, gdzie znajdują się pozostałe odnowione pomniki. Obecnie trwają przygotowania do wydania materiałów promocyjnych.

  

Figura św. Jana Nepomucena przy ul. Wojska Polskiego 21 w Paczkowie

Figura została ustawiona na skarpie obok domu sióstr zakonnych w XVIII w. Na przedniej ścianie ceglanego cokołu umieszczona jest kamienna płyta z kartuszem herbowym Krzysztofa von Huhdorfa, właściciela Kozielna i Mrokocina z datą 1679 r. Poniżej znajduje się częściowo nieczytelna inskrypcja. Święty ubrany jest w strój liturgiczny: sutannę, komżę obszytą koronką oraz futrzaną pelerynę z kołnierzem. Na głowie ma biret, a na nogach trzewiki ze ściętymi czubkami. Na prawym ramieniu trzyma krzyż opleciony palmą męczeńską.

 

Figura św. Jana Nepomucena przy ul. Sienkiewicza 6 

Według źródeł historycznych 9 grudnia 1760 r. na Górnym Przedmieściu Paczkowa spłonął folwark rodziny Forchin. W pożarze folwarku wraz z właścicielką zginęło ośmioro innych ludzi, spłonął także cały inwentarz. Jedyną pamiątką po rodzinie Forchinów jest rzeźba św. Jana Nepomucena wystawiona 16 maja 1724 r. przez Annę Rozynę Forchin. Postać świętego stoi w półprzyklęku na skłębionych chmurach, w typowych szatach z odkrytą głową, adorującego krzyż, który trzyma na lewym ramieniu. U jego stóp po lewej widoczne jest putto z biretem, a po prawej z księgą. Na cokole znajduje się inskrypcja: “Dnia 16 maja 1724 roku ku czci Boga i św. Jana Nepomucena tę statuę wystawiła Anna Rosina Forchin”.

 

 

Wersja XML