Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacja studni kanalizacyjnych przy ulicy Zawadzkiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu zakończył prace związane z regulacją studni i włazów kanalizacyjnych w rejonie ulicy Zawadzkiego. Regulacją objęte zostało ok. 26 studni, wymieniono wyeksploatowane włazy kanalizacyjne na  nowoczesne włazy pływające. Wykonano również prace związane z odwodnieniem nawierzchni wokół studzienek.  

Wersja XML