Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania w kierunku gazyfikacji gminy Paczków

4 lipca br. w  siedzibie Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział w Opolu Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka podpisał list intencyjny z Dyrektorem Oddziału -Rafałem Adamiszynem na realizację inwestycji w obszarze gazyfikacji gminy. Na chwilę obecną w 90% zgazyfikowany jest Paczków oraz Wilamowa. W 2018 r. po ukończeniu dokumentacji technicznej,  do sieci zostaną przyłączone Trzeboszowice, a następnie kolejne chętne sołectwa. Razem z Polską Spółką Gazownictwa wracamy do tak ważnej sprawy po 40 latach. Dziękuję oddziałowi w Opolu i rejonowi w Nysie za zainteresowanie naszą gminą i podejmowanie wspólnych działań przy rozwoju sieci na terenie gminy Paczków.

 

Wersja XML