Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne działania w projekcie "Aktywnie i razem"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie kontynuuje działania związane z realizacją projektu „Aktywnie i razem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 r.

 

Od lipca br. po zakończeniu szkoleń i otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje-   21 uczestników projektu "Aktywnie i Razem" rozpoczęło 3-miesięczne staże zawodowe.   

10 osobowa grupa kobiet zaczęła pracę przy opiece nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną,  natomiast 11 osobowa grupa mężczyzn jako Technolog Robót Wykończeniowych w ramach czego prowadzą prace remontowe przy ul. Kościelnej w Paczkowie.

Obie grupy dzięki stażowi nabędą umiejętności zawodowe umożliwiające wykorzystanie wiedzy nabytej podczas szkolenia w praktyce i cenne doświadczenie.

Ponadto dla beneficjentów  w ramach projektu prowadzone jest także indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeuty uzależnień oraz pomoc prawna. Każdy uczestnik ma również możliwość skorzystania z Treningu Kompetencji Społecznych z elementami kompetencji rodzicielskich, Treningu Kompetencji Życiowych oraz Treningu Pracy.

 

Projekt Aktywnie i Razem” RPOP.08.02.00-16-019/15 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

Źródło: http://paczkow.naszops.pl/n,kolejne-dzialania-w-projekcie-aktywnie-i-razem

 

Wersja XML