Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa chodnika przy ul. Daszyńskiego zakończona!

Zakończyła się realizacja zadania pn. "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych "Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2232 O ulica Daszyńskiego w Paczkowie""

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Nyski przy współpracy z Gminą Paczków, która dofinansowała zadanie w 50%. Zakres prac obejmował:

- układanie krawężników betonowych na długości 70,10 m,

- wykonanie chodnika na powierzchni 96,90 m2,

- wykonanie nawierzchni zjazdu na posesje na powierzchni 16,50 m2,

- wykonanie schodów terenowych umożliwiających dojście do chodnika,

- wykonanie ściany oporowej wzdłuż odbudowanego chodnika.

Wartość całego zadania: 55 871,72 zł, kwota dofinansowania: 27 935,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Gminy Paczków.

 

 

Wersja XML