Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie                   (ul. Rynek 1) na tablicy ogłoszeń, a także na stronach internetowych: www.paczkow.bip.net.pl oraz www.paczkow.pl podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki 457/3 o pow. 0,1080 haPDFWykaz-działka 457p_3 Paczków.pdf
2.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki 457/4 o pow. 0,1246 ha,PDFWykaz-działka 457p_4 Paczków.pdf
3.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki 457/5 o pow. 0,1227 ha,PDFWykaz-działka 457p_5 Paczków.pdf
4.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki 461/13 o pow. 0,1100 ha,PDFWykaz-działka 461p_13 Paczków.pdf
5.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. rtm. Pileckiego oznaczona numerem działki 461/15 o pow. 0,1126 ha,PDFWykaz-działka 461p_15 Paczków.pdf
 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
    1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Staszica 18PDFL_mieszk_Staszica 18p2.pdf

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./.

Wersja XML