Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. sierpnia 2017 roku wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie!

9.08.2017 roku w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu w imieniu Prezydenta RP, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wraz z Kierowniczką Stanu Cywilnego Renatą Sobulą wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wyróżnienie to otrzymali Państwo:

Pary, które otrzymały medale, doczekały się Złotych Godów (50-54 lata w małżeństwie) i Szmaragdowych Godów (55-59 lata w małżeństwie). Pary otrzymały również legitymacje oraz kwiaty.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art.4 i 19 Ustawy z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach, Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania Jubilatów.

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy dokonać zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania. 

Szanownym jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu kolejnych pięknych rocznic.

 

 

Wersja XML