Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o OKiR

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną oraz wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej.

Działalność prowadzona jest w Ośrodku Kultury w Paczkowie oraz siedmiu filiach położonych na terenie Gminy Paczków: Wiejskie Domy Kultury - w Trzeboszowicach, Kamienicy, Dziewiętlicach, Świetlice Wiejskie – w Unikowicach, Gościcach, Kinie Kopernik oraz Domu Plastyka. Do podstawowych zadań OKiR należy: rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwój świadomości kulturowej i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego.

OKiR prowadzi działalność kulturalną oraz marketingową, handlową i usługową w zakresie kultury, edukacji, turystyki i rekreacji poprzez: organizację spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć w zespołach wspierających amatorski ruch artystyczny.


Dyrektorzy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie:

    Tadeusz Ekstein (1967 - 1968)

    Jerzy Wyszyński (1968 - 1969)

    Henryk Romańczyk (1969 - 2010)

    Andrzej Kłoczko (2010 - …
 

Dane teleadresowe:
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 27, 48-370 Paczków
tel. / fax (77) 431 62 32
www: www.paczkow.eu
e-mail:

Wersja XML