Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne-Partnerstwo Nyskie 2020

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentów Strategii Rozwoju  OF PN2020, Strategii Rynku Pracy OF PN2020 oraz Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020

Konsultacje mają na celu poznanie opinii, zebranie uwag i sugestii do projektu dokumentu strategii na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.
 
Konsultacje odbędą się w terminie 19.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

 
Termin
 
Rodzaj spotkania

   Grupa odbiorców      

19.10.2015
Strategia Rozwoju godz. 8:00-9:30
Strategia Społeczna godz. 9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy godz.12:30-13:00

 

Spotkanie konsultacyjne

 

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych      

19.10.2015
Strategia Rozwoju godz. 14:00-15:30
Strategia Społeczna godz. 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy godz.17:30-19:00

 

Spotkanie konsultacyjne 

 

Mieszkańcy      

 
19.10.2015 – 20.11.2015

 Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl 

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 30.11.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. 

Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie strategii mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020, udział w konsultacjach społecznych on-line, a także za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: , tel. +48 22 630 98 34

Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału nad projektowanymi dokumentami.

Wersja XML