Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystawa fotografii "Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu"

Zapraszamy na wystawę fotografii pt. "Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu", która odbędzie się          28 sierpnia 2017r., o godz. 16:00 w Domu Plastyka w Paczkowie.

Wernisaż wystawy kończy realizację projektu Ścieżka informacyjna "Śladami św. Jana Nepomucena" po paczkowsko-javornickim pograniczu", finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Zaprezentowane zdjęcia będą przedstawiały figury św. Jana Nepomucena sprzed i po renowacji.

W ramach projektu realizowanego wspólnie z czeskim partnerem z Javornika zostały odrestaurowane figury św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza oraz przy kościele pw. Najświętszej Trójcy w Javorniku.

Wersja XML