Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzina 500 plus - trwa przyjmowanie wniosków

Przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+ oraz brak konieczności oczekiwania na wyrównanie. Wymóg złożenia wniosku o 500+ na nowy okres świadczeniowy dotyczy rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 września br. Aby nadal otrzymywać świadczenie rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Ten sam wymóg dotyczy również tych rodzin, które do tej pory nie korzystały z programu.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu rodzinom korzystającym już z programu „Rodzina 500 plus” daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

Na złożeniu wniosku jeszcze w sierpniu zyskają też rodziny, które chcą dopiero dołączyć do programu „Rodzina 500 plus”. Otrzymają bowiem wsparcie do końca października, a tym samym nie będą musiały oczekiwać na wypłatę świadczenia z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

Tutaj dowiesz się, kiedy otrzymasz wsparcie, jeśli wniosek o nie złożysz później niż w sierpniu. Pamiętaj, że wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz tutaj.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

Punkt przyjęć wniosków w Domu Plastyka od godz 10:00 do godz 14:00. Wnioski można też będzie składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Wojska Polskiego 32 a.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

W tym miejscu sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych kanałów on-line.

Poniżej wzory nowych wniosków o świadczenia dla rodzin oraz komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

Wzory nowych wniosków o świadczenia dla rodzin

Program Rodzina 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia

 

 

 

 

Wersja XML