Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

Dzierżawa nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem działki: 51/2, 319/13, 650, 158/1, 1262/21, 785/3, 419, 434/1, 646/13, 371/8, 471/7, 97/7, 97/8, 323, 828, 699/5 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 15.pdf

Najem pomieszczenia garażowego położonego w Paczkowie PDFwykaz pom_ garazowe.pdf

Najem pomieszczenia gospodarczego położonego w Paczkowie PDFWykaz pom_ gospodarcze.pdf

Wersja XML