Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Otmuchowskie Grand Prix Biegowe

24 września 2017 r. odbędzie się I Otmuchowskie Grand Prix Biegowe. Uczestnicy biegu pobiegną ulicami : Zamkową, Rynek, Krakowską do skrzyżowania z ul. Reymonta, ul. Reymonta przez Solarium, przetną ul. Lipową, następnie aleją dębową, brzozową do ul. Warszawskiej, ul. Warszawską, Kolejową, Krakowską i rozpoczną drugą pętlę od skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Reymonta. Druga pętla biegu przebiegać będzie jak wyżej, a  zakończy się na dziedzińcu otmuchowskiego zamku. Utrudnienia wystąpią na wszystkich skrzyżowaniach będących na trasie biegu jak też czasowo wyłączony zostanie z użytkowania parking główny na otmuchowskim rynku.
Utrudnień można się spodziewać od godzin porannych w dniu 24.09.2017r.  do około godziny 15.00.
Przewiduje się, że w biegu weźmie udział około 150 zawodników.
Trasa biegu będzie oznakowana zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Nad bezpieczeństwem biegu czuwać będą funkcjonariusze policji oraz strażacy z OSP.
Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako formy czynnej rekreacji oraz promocja Otmuchowa  jako miasta dobrego do uprawiania sportu.
Start i meta będzie mieścić się przy ul. Zamkowej 4  (dziedziniec zamku w Otmuchowie).

Źródło: http://www.otmuchow.pl/PL/424/2802/Ulice_Otmuchowa_opanuja_biegacze/k/

Wersja XML