Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe rejony opiekuńcze pracowników socjalnych

OPS w Paczkowie informuje, że w związku z reorganizacją mającą na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w ramach projektu "Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna od 01.09.2017 roku zmianie uległy REJONY OPIEKUŃCZE pracowników socjalnych.

Z sześciu rejonów utworzono trzy, gdzie na każdym rejonie pracuje dwóch pracowników socjalnych: jeden pracownik prowadzi sprawy świadczeń z pomocy społecznej, a drugi prowadzi pracę socjalną z wybranymi rodzinami. Powstał też nowy zespół ds. usług socjalnych i tym samym np. sprawy o usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy i schroniska prowadzi jeden pracownik socjalny.

REJON OPIEKUŃCZY NR 1

Sprawy dot. świadczeń z pmocy społecznej:

KELMAN DOROTA - SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

tel. 77 431 62 09 w. 22

e-mail: 

Sprawy dot. pracy socjalnej: 

STACHERA AGNIESZKA- PRACOWNIK SOCJALNY

 tel. 77 431 62 09    w. 23

e-mail: 

REJON OPIEKUŃCZY NR 2

Sprawy dot. świadczeń z pmocy społecznej:

GOŁDYN ALDONA - SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  tel. 77 431 62 09    w. 22

e-mail: 

Sprawy dot. pracy socjalnej: 

GOLIŃCZAK BEATA - SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  tel. 77 431 62 09    w. 23

e-mail: 

REJON OPIEKUŃCZY NR 3

Sprawy dot. świadczeń z pmocy społecznej:

HABDAS KRYSTYNA - SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  tel. 77 431 62 09    w. 23

e-mail: 

Sprawy dot. pracy socjalnej: 

ŻURAWIAK DAGMARA- PRACOWNIK SOCJALNY

tel. 77 431 62 09    w. 23

e-mail: 

Proces reorganizacji to zmiana na wielu płaszczyznach i zmiana długofalowa. To również podejmowanie prób i szukanie lepszych rozwiązań.

Obecna propozycja zmian nie jest ostateczna, gdyż będzie podlegała monitorowaniu i ewentualnym zmianom.Mamy nadzieję, że wszelkie niedogodności w przystosowaniu się do zmian będą zrozumiane przez naszych mieszkańców, którzy nas odwiedzają

Wersja XML