Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSP nr 3 w Paczkowie zostanie poddana termomodernizacji

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://rpo.opolskie.pl/?p=19436

PDFZmieniona_Lista_projektow_3_2_1_Subregion_Poludniowy.pdf (301,91KB)

Wśród wytypowanych projektów do dofinansowania znalazł się partnerski wniosek złożony przez Powiat Nyski (Lidera Projektu) pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego". W projekcie bierze udział 15 podmiotów (3 powiaty: nyski,  głubczycki, prudnicki oraz 12 gmin: Branice, Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów, Skoroszyce, Grodków).

Zadanie dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych. W Gminie Paczków będzie to Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja. W ramach  inwestycji przewidziano:

wymianę wszystkich okien w budynku głównym i sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym;-

- wymianę okien drewnianych w piwnicy na okna wykonane z PVC;

- wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych;

- ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych naziemnych budynku;

- ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy;

- docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną;

- ocieplenie pozostałych stropodachów granulatem skalnej wełny mineralnej, stosując metodę wdmuchiwania;

- demontaż istniejącej instalacji i zastąpienie jej instalacją, wykonaną z rur miedzianych z grzejnikami stalowymi dwupłytowymi wyposażonymi w zawory z głowicami termostatycznymi. Istniejące kotły węglowe zostaną zastąpione kotłami gazowymi kondensacyjnymi;

- montaż 18 ogniw fotowoltaicznych na stropodachu budynku (montaż instalacji PV, instalacji odgromowej, uziemienia i prace uzupełniające).

Planowana inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska, ponieważ dzięki wymianie źródła ciepła na odnawialne źródła energii zmniejszy się ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.

Całkowity koszt projektu dla wszystkich partnerów to 20 375 214,49 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 10 608 603,90 zł.

Całkowity koszt projektu dla Gminy Paczków to 1.602.641,49 zł, z czego wnioskowana kwota wsparcia wynosi 600.000 zł.

Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

 

Termo1.png Termo 2.png

 

Wersja XML