Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisaliśmy umowę na adaptację płyty Rynku z wykonawcą

21 września 2017 r. Burmistrz Gminy Paczków - Artur Rolka podpisał umowę na adaptację płyty Rynku z Dyrektorem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "Steinbudex - J.M" Jerzym Majorkiem, wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

Umowa dotyczy budowy Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia", nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego:Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

DSC_0603.jpegDSC_0605.jpegDSC_0607.jpeg

 

 

 

Wersja XML