Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

     1) lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Emilii Plater 15 PDFEmilii Plater 15p5.pdf (28,02KB)

Dzierżawa na okres do 3 lat:

     1) Nieruchomości gruntowe oznaczone numerem działki: 51/2, 171, 434/1, 643, 333PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 17.pdf (34,19KB)

Najem na okres do 3 lat:

     1) Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza, dz. nr 914 PDFWykaz.pdf (28,63KB)

 

Wersja XML