Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szukasz działki budowlanej? Sprawdź ofertę!

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków położonych w Paczkowie.

Do sprzedania wystawiono pięć działek położonych na zapleczu ul. Kościuszki i Górniczej, w sąsiedztwie działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, w uporządkowanej zabudowie wolnostojącej. Działki stanowią płaski teren, w odległości od centrum miasta ok. 1 km.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 3.2.MN.

Poniżej wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
1. Działka nr 457/8 o pow.0,2039. Cena wywoławcza wynosi 80.300,00 zł. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (8.030,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

2. Działka nr 461/12 o pow. 0,1114 ha. Cena wywoławcza wynosi 46.800,00 zł. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (4.680,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

3. Działka nr 461/13 o pow. 0,1100 ha. Cena wywoławcza wynosi 46.300,00 zł. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (4.630,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

4. Działka nr 461/14 o pow. 0,1100 ha. Cena wywoławcza wynosi 46.300,00 zł. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (4.630,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

5. Działka nr 461/15 o pow. 0,1126 ha. Cena wywoławcza wynosi 47.300,00 zł. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać 1udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (4.730,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

Poniżej pełna treść ogłoszenia:


Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Wersja XML