Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

1) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

a) Lokal mieszkalny nr 8 położony w Paczkowie przy ul. Młyńskiej 4 PDFMłyńska 4p8.pdf

2) Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

a) Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kozielnie oznaczona numerem działki 145/8 PDFwykaz Kozielno dz_ 145p_6.pdf

b) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gościcach oznaczona numerem działki 403/2 PDFwyka Gościce dz_ 403p_2.pdf

3) Dzierżawa na okres do 3 lat:

a) Nieruchomości gruntowe oznaczone numerem działki 51/2, 135/3,339/32, 158/1, 319/13, 208/61, 333, 330, 198/2, 690 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 18.pdf

 

Wersja XML