Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wołają z grobów, których nie ma!

16 października br. odbyła się uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich oraz osiedleń na ziemi paczkowskiej.

Obchody powstały z inicjatywy Burmistrza Gminy Paczków, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodniej Klub w Paczkowie oraz Biblioteki Publicznej w Paczkowie.

Kilka dni wcześniej ustawiono głazy, na których powieszono nową tablicę. Pomnik został sfinansowany ze środków Gminy Paczków, dzięki podjęciu przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza uchwały dot. sfinansowania tablicy, dzięki której uczczona została pamięć Polaków zamordowanych w walce o naszą Ojczyznę.

Ceremonia rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Paczkowie, celebrowanej przez ojca Stanisława Madeja.

Po nabożeństwie nastąpiła dalsza część uroczystości, czyli okolicznościowe przemówienia Burmistrza Gminy Paczków oraz przybyłych gości, w tym pana Sławomira Kłosowskiego - Posła na Sejm RP.


Następnie pan Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa, pan Wiesław Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz pani Maria Kalka – Prezes Klubu „Kresowiaków” w Paczkowie dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich oraz osiedleń na ziemi paczkowskiej.

Ostatnim punktem obchodów było spotkanie autorskie z dr Lucyną Kulińską pt. „Dzieci Kresów”, które miało miejsce w Bibliotece Publicznej w Paczkowie, połączone ze zwiedzaniem wystawy pt. „Kresowianie na Opolszczyźnie”. Pani Kuliska oprócz wspomnień o Kresach, omówiła aktualną sytuację mającą miejsce w Europie m.in. sytuację Ukrainy, czy sprawy uchodźców z Syrii. Wykład był pouczający, pełen odważnych tez, które wprowadziły uczestników w zadumę nad losem naszego kraju.

 

 

Wersja XML