Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Święto KEN i pasowanie uczniów klas I w PSP nr 3

13 października odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie akademia z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W tym uroczystym dniu szkołę zaszczycili swoją obecnością liczni goście, a wśród nich przedstawiciele władz miasta: Przewodniczący Rady Miejskiej - pan W. Barabasz, Sekretarz Gminy - pani I. Cymara, Naczelnik Wydziału Oświaty - pani K. Rolka; radni: pani G. Konat, pani A. Kozłowska, pani B. Korytkowska; proboszcz naszej parafii - ks. Jarosław Ostrowski, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz licznie przybyli rodzice.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i szkolnego pani dyrektor Urszula Marszałek powitała zebranych i złożyła życzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Pierwsza część uroczystości należała do najmłodszych - uczniów klas I i ich wychowawczyń: pani Doroty Osuchowskiej i pani Małgorzaty Kurowskiej. Na scenie pojawiła się Zła Wróżka i rzuciła na dzieci czar, który miał spowodować, że nie zostaną pasowani, gdyż jej nie zaprosili. Ale zaraz potem pojawiła się Dobra Wróżka, która obiecała dzieci odczarować, jeśli uda im się zdać egzaminy po wizycie w czterech krainach. Pierwszoklasiści znakomicie sobie poradzili i zdali egzamin z mądrości, miłości, muzyki oraz pracowitości. Zostali zatem odczarowani. Po złożeniu uroczystej przysięgi na sztandar szkoły pani dyrektor czarodziejskim ołówkiem pasowała każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły. Każde dziecko otrzymało imienny Medal ucznia PSP nr 3 w Paczkowie, dyplom i słodki upominek. Potem głos zabrał Przew. Rady Miejskiej pan W. Barabasz, który w imieniu pana Burmistrza życzył pierwszakom samych piątek i szóstek, a nauczycielom sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

W drugiej części akademii uczniowie klas IV przedstawili zabawny skecz o nauczycielach. Potem były kwiaty i życzenia od Samorządu Uczniowskiego. Całość uświetniał pięknymi piosenkami chór szkolny.

Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: D. Osuchowskiej, M. Kurowskiej, S. Werner, M. Kwietnia i J. Kłoczko.

 

 

Wersja XML