Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działki na sprzedaż w Dziewiętlicach - sprawdź!

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków położonych w Dziewiętlicach.

Na sprzedaż wystawiono trzy działki położone w Dziewiętlicach nr 549/31, 549/32 i 549/33, leżąco w północno zachodnim obrzeżu wsi, poza pasem zabudowy, w otoczeniu zagospodarowanych terenów o przeznaczeniu budowlanym i rolnym. Wyznaczone w kształcie regularnego wielokąta i położone bezpośrednio przy drodze gminnej. Od strony zachodniej przylega do rowu. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – brak planu miejscowego. Nieruchomości posiadają ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami oraz pełną infrastrukturą techniczną.

Poniżej wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
1. Działka nr 549/31o pow.0,1465. Cena wywoławcza wynosi 36.700,00 zł. Przetarg odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (3.670,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 18 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

2. Działka nr 549/32 o pow. 0,1488 ha. Cena wywoławcza wynosi 37.200,00 zł. Przetarg odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (3.720,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 18 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

3. Działka nr 549/33 o pow. 0,1428 ha. Cena wywoławcza wynosi 34.100,00 zł. Przetarg odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (3.410,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 18 listopada 2015 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. 

Poniżej pełna treść ogłoszenia:

 

 

Wersja XML