Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej spotkała się w Paczkowie

18 października 2017 r. w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie odbyło się spotkanie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Tematem spotkania były między innymi problemy miast peryferyjnych, takich jak Paczków. Nasze miasto nie przypadkowo stało się miejscem posiedzenia wyjazdowej komisji. Czynnikami decydującymi były: położenie względem dużych ośrodków miejskich, niewielka powierzchnia, demografia oraz status Pomnika Historii. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy z gminy Paczków.

Burmistrz Gminy Paczków podczas swojej prezentacji poruszył bardzo ważne kwestie, jak brak dofinansowań w sferze renowacji zabytków, dostępu miast peryferyjnych do opieki zdrowotnej, szkolnictwa, problemy związane z rosnącym bezrobociem i koniecznością funkcjonowania strefy ekonomicznej.

W wypowiedzi burmistrz zwrócił uwagę, że: W corocznym konkursie o dotacje na zabytki startują dziesiątki miast z całej Polski, a przygotowana na ten cel pula, to 80 mln zł. Tymczasem sam Kraków dostaje 40 milionów. Musimy się dzielić i nie jest to łatwe. Małe gminy, zwłaszcza peryferyjne, z ograniczonymi budżetami, nie są w stanie sobie poradzić z renowacją wielu cennych zabytków, dlatego dostęp do środków Ministerialnych powinien być równy.

Uczestnicząca w posiedzeniu pani Elżbieta Molak – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdziła, że fundusze na renowację i ochronę zabytków są niewystarczające, a potrzeby ogromne.  Członkowie komisji zapewniali, że podczas posiedzeń w Warszawie będą zastanawiali się w jaki sposób wspomóc działania na ratowanie zabytków małych miast.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadów na: http://radio.opole.pl/100,215523,sejmowa-komisja-spotkala-sie-w-paczkowie-rozmawi

W czasie pobytu w Paczkowie, komisja wraz z burmistrzem zwiedziła Paczków, zapoznała się ze sposobami zarządzania gminą peryferyjną na przykładzie naszej gminy.

 

 

Wersja XML