Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Samodzielni i skuteczni”

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa opolskiego do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Samodzielni i skuteczni” (nr 4/2017).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań muszą zostać wypełnione poprzez aplikację Generator Wniosków i zatwierdzone w terminie do dnia 8 listopada 2017 roku do godz.12:00.

Szczegółowe informacje, zasady oraz generator wniosków zamieszczone są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Opolskim PFRON:

tel. 77 887 20 21  i  77 887 20 27

e-mail – opole@pfron.org.pl

PDFzaproszenie K4_2017.pdf (1,29MB)

Wersja XML