Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Od szkolenia do zatrudnienia"

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła rekrutację do projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. grupy NEET.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i potrwa do końca października b.r.

Adresatami projektu są:

! Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,   a    także   osoby   żyjące   w   gospodarstwach   domowych   korzystających ze świadczeń opieki społecznej.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego,
 • indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych (dla 50% uczestników),
 • kursie komputerowym o standardzie ECDL lub kursie równoważnym (dla 20% uczestników),
 • kursie językowym (dla 40% uczestników),
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursie prawa jazdy kat. B (dla 40% uczestników),
 • kursach zawodowych,
 • warsztatach z kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • indywidualnym pośrednictwie pracy,
 • stażach zawodowych.

Dodatkowe formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 Wykaz jednostek rekrutujących:

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie Koźlu (1 gr. 10 osobowa) 47-223 Kędzierzyn Koźle

ul. Mostowa 7

tel. 887 870 151

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku (1 gr. 10 osobowa) 46-200 Kluczbork

ul. Rynek 1 Ip.

tel. (77) 418 20 50

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu (1 gr. 10 osobowa) 49-306 Brzeg

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16 tel. (77) 415 96 54, (77)416 32 83

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku (1 gr. 10 osobowa) 46-200 Prudnik

ul. Klasztorna 4

tel. (77)433 10 74

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie (1 gr. 10 osobowa) 48-300 Nysa

ul. Słowiańska 15A

tel.(77) 409 33 25

Projekt  „Od  szkolenia  do  zatrudnienia  –  EFS”  realizowany   jest   w   skali   ogólnokrajowej   przez Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Koordynator wojewódzki projektu: Kinga Kucharska tel. (77) 456 00 45

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML