Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

Nieruchomości gruntowe oznaczone numerem działki: 549/20, 348/4, 683/6, 106/7, 330, 682, 144/9, 142/1, 1093/7,1126/4, 1126/5, 371/8, 51/2, 549/2, 1008, 968/2, 609/7, 213, 395/2,1054/5, 339/11, 977, 549/5, 158/1 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 19.pdf (58,37KB)

Wersja XML