Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Straż Graniczna oraz PUP Nysa zaprasza pracodawców na spotkanie

 Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
17 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro.

Logo Straży Granicznej.jpeg  Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Celem spotkania jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

·         dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,

·         sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,

·         konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi,

·         kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP,

·         warunki, które powinien spełnić cudzoziemiec, chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.                                                             

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z doradcą klienta:

Daniel Machnik, tel. 77 4489933, e-mail: d.machnik@pup.nysa.pl

Wersja XML