Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 28.09. do 26.10.2017 r.

26 października  2017 r.  podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 28.09-27.10.2017 r.

Burmistrz uczestniczył:

28.09.

01.10.

02.10.

03.10.

05.10.

06.10.

9.10.

10.10.

11.10.

12.10.

17.10.

18.10.

19.10.

20.10.

21.10.

23.10.

24.10.

25.10.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania:

Wersja XML