Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptacja płyty Rynku rozpoczęta!

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na płycie Rynku zwracamy się z prośbą o zachowanie  szczególnej ostrożności. O postępach realizacji projektu będziemy Państwa  informować na bieżąco, jak również o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu.

Prosimy o wyrozumiałość mieszkańców oraz gości w związku z utrudnieniami jakie wystąpią przy przebudowie płyty Rynku – największej inwestycji w Gminie Paczków od 1990r.

Mieszkańcy oraz turyści często zgłaszali potrzebę nowego zagospodarowania Rynku i stworzenia przyjaznego miejsca dla pieszych, turystów w “sercu” Paczkowa, gdzie można byłoby organizować wydarzenia kulturalne, akcje tematyczne, a także odpocząć w otoczeniu zieleni z widokiem na zabytkową część miasta. Mamy nadzieję, że zaplanowane zagospodarowanie terenu spełni oczekiwania i przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego oraz podniesienia atrakcyjności naszego miasta.

Gmina Paczków w partnerstwie z czeskim Javorníkiem realizuje projekt pn. „Paczków i Javoník. Dwa miasta, jedna historia” dofinansowany w ramach Programu Interreg V-A Republika  Czeska – Polska, z osi priorytetowej nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Warto przypomnieć, że w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę adaptacji płyty Rynku na Transgraniczne Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Steinbudex - J.M" Jerzego Majorka. 6 listopada 2017 r. rozpoczęły się prace z planowaną rewitalizacją płyty Rynku, które potrwają do końca lipca 2019 r.

Zgodnie z opracowaną koncepcją płyta Rynku zostanie pokryta nawierzchnią brukową z kamienia łamanego, a także z kostki kamiennej oraz płyt granitowych. Wydzielonych zostanie 45 miejsc parkingowych, powstania stacja wypożyczania oraz naprawy rowerów. Pozostała część placu zostanie zaadaptowana według historycznych planów, stworzone zostaną zielone strefy odpoczynku z historyczną fontanną oraz kamienną makietą miasta. W ten sposób część placu przed Wieżą Ratuszową będzie stanowiła przestrzeń umożliwiającą organizację miejskich imprez kulturalnych. Uporządkowana zostanie infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa. 

Odzyskanie, odtworzenie i naprawa zabytkowych nawierzchni z użyciem trwałego materiału kamiennego pozwoli przywrócić historyczny charakter i trwałość powierzchni Rynku, nadając uzupełniająco należytego kształtu i blasku całemu Zespołowi Staromiejskiemu wpisanemu na listę Pomników Historii.

 

 

Wersja XML