Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Święta Niepodległości

Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości mogliśmy uczestniczyć m.in. dyktandzie niepodległościowym, a także oglądać program artystyczny „Pisk Orła Białego”. Zobaczcie, co się działo z okazji obchodów na zdjęciach!

9 listopada 2017 roku w sali Ośrodka Kultury odbyło się  I Dyktando Niepodległościowe,  łącznie wzięło udział ok. 40 osób. Rywalizacja w dyktandzie stała się okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekście do napisania pojawiły się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę. Tekst dyktował Burmistrz Artur Rolka, a wyniki są następujące:

Miejsce I – Stanisława Popiel

Miejsce II – Kinga Szczepańska

Miejsce III – Dominika Szczotka

Miejsce IV – Maria Rakint - Mętel

Miejsce V – Kinga Kubica

Miejsce V – Angelika Piekarska

Paczkowskie obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się o godz. 10:00 uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Ewangelisty, celebrowaną przez Ks. Proboszcza Jarosława Ostrowskiego. Tradycyjnie w nabożeństwie i obchodach 11 Listopada uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, liczne reprezentacje i poczty sztandarowe paczkowskich szkół, służb mundurowych - policji, straży pożarnej i ochotniczych jednostek strażackich. Nie zabrakło oczywiście członków Związku Kombatantów RP, przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, reprezentantów ugrupowań politycznych oraz dyrektorów jednostek podległych. W pochodzie wzięło również udział wielu mieszkańców miasta, którzy zechcieli wspólnie uczcić Dzień Niepodległości.

Uczestnicy pochodu złożyli kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kołłątaja. Świąteczny nastrój i dostojność tych chwil spotęgowało odegranie przez orkiestrę Hymnu Narodowego oraz Roty. Następnie Burmistrz – Artur Rolka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie – Wiesław Barabasz wystąpili z przemówieniami okolicznościowymi, w których podkreślali wagę czynów Polaków, walczących przez 123 lata o wolność Ojczyzny.

Następnie ok. godz. 11:45 w sali Ośrodka Kultury  odbył się program artystyczny pt. "Pisk Orła Białego” zaprezentowany  przez uczniów  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamienicy. Licznie przybyli goście, nagrodzili widowisko gromkimi brawami. Paczków godnie uczcił Narodowe Święto Niepodległości, składamy wyrazy wdzięczności dla wszystkich uczestników uroczystości oraz organizatorów, którzy stworzyli to podniosłą uroczystość.

Zdjęcia: Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie

 

 

Wersja XML