Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczkowska Karta Turystyczna połączyła się z Jesenicką Kartą Turystyczną

Paczkowska Karta powstała w czerwcu w 2013 roku. W lipcu 2013 został uruchomiony program, w których uczestniczyło 40 podmiotów. Przystąpiły wtedy zarówno firmy prywatne jaki i instytucje publiczne.

Karta jest wydawana w podmiotach, w których można skorzystać z zakupu produktu lub usług odpłatnie. Są wydawane nieodpłatnie i mogą korzystać z niej turyści, osoby odwiedzające Paczków ( jak również okolice) oraz mieszkańcy. Każdy podmiot posiada swój wewnętrzny regulamin wydawania i korzystania z kart (rabatów).

Wiosną 2017 roku były prowadzone rozmowy dot. połączenia się Jesenickiej Karty Turystycznej oraz Paczkowskiej Karty Turystycznej. Połączenie polegało na wzajemnym honorowaniu kart, które są wydane przez obie strony, bez potrzeby tworzenia nowej karty. Obie karty korzystają ze wspólnego sytemu, który jest udostępniony przez stronę czeską.

Posiadacze Paczkowskiej Karty Turystycznej, którzy dysponują kartami zarejestrowanymi w systemie mogą korzystać z takich samych rabatów jak posiadacze Jesenickiej Karty Turystycznej. Punkty są oznakowane naklejką PKT, jak i JSK. Jest to jedyny znany po tej części granicy taki produkt.

Projekt jest w fazie początkowej i będzie cały czas rozwijał się ze względu na podmioty uczestniczące zarówno w Paczkowskiej Karcie Turystycznej - jak i Jesenickiej Karcie. Jest to ogromny sukces i korzyść dla wszystkich posiadaczy kart po obu stronach. Jest to realna szansa na ożywienie ruchu turystycznego po obu stronach granicy. System jest odpłatny. Uczestnicy za dostęp do systemu płacą po 20 zł na miesiąc. W 2018 roku będziemy starać się pozyskać środki na utrzymanie całego systemu jednak do końca 2017 roku system jest utrzymywany z własnych środków uczestników.

Trzecia edycja karty to wiosna 2018 roku. Podmioty zostaną zweryfikowane i dla każdego w miarę możliwości zostanie przygotowany program uczestnictwa. Planowane jest wydanie nowych ulotek, w której będą aktualne podmioty.

Przykładowo w Jesenickiej Karcie Turystycznej uczestniczą: TermyVelke Losiny, Jaskinia na Szpicaku, Jaskinia na Pomezi, Raci Udoli, hotele, restauracje, muzea, atrakcje sportowe i wiele innych.

W Paczkowie sieć sklepów głownie w okolicy Rynku, restauracje, kawiarnie (Czarna Kawka) noclegi, basen i inne obiekty rekreacyjne, obiekty turystyczne: Muzeum Gazownictwa, Metamuzeum, Winnica, Wieża Ratuszowa.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z kart!

Tekst i zdjęcia: Teresa Stańczyc-Bednarz - Biuro Turystyczne „TeraTour” z Paczkowa

 

 

 

 

Wersja XML