Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2018 – zapraszamy do składania wniosków!

Burmistrz Gminy Paczków zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Paczków do zgłaszania wniosków, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.

Do rozdysponowania jest kwota 100 tysięcy zł. (50 tys. obszar „Miasto Paczków” i 50 tys. obszar „Sołectwa”), a środki można przeznaczyć na budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury gminnej. Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach kompetencji gminy oraz poparte listą minimum 15 osób opowiadających się za wskazanym projektem.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?
1.    Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie,
2.    Pocztą na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
3.    W wersji elektronicznej na adres e-mail:

Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Budżet Obywatelski 2018

 Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Czekamy na Państwa propozycje, które można zgłaszać od 20 listopada do 15 grudnia 2017 r.  Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane, które inicjatywy okażą się najważniejsze, o tym zadecyduje głosowanie.

Wersja XML