Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu:

1. Użyczenie nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki  1050/15, 1216/5, 651/1, 426/2, 973, 96/1, 386/1, 1173, 416 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA 1.pdf, PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA nr 2.pdf

2. Najem na okres do 3 lat:

Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza, dz. 922/2PDFWykaz garaż.pdf

 

Wersja XML