Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatny kurs języka angielskiego

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu, Spółka komandytowa zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO kursu języka angielskiego oraz szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym.

Każdy uczestnik może wziąć udział w:

  1. Bezpłatnym kursie języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2, w wymiarze 120 godzin. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem zewnętrznym.
  2. Bezpłatnym kursie komputerowym w wymiarze 96 godzin. W ramach kursu oferujemy trzy moduły na dwóch poziomach (podstawowym i średniozaawansowanym): obsługa komputera, praca i bezpieczeństwo i sieci, tworzenie treści MS Word, Excel, Power Point. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem zewnętrznym.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, w szczególności: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz z niepełnosprawnościami.

 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą na terenie województwa opolskiego, po godzinach pracy, możliwe blisko miejsca pracy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 Wysoka jakoś edukacji, Działanie 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.opolskiebezbarier.pl, www.akademiaopolskie.pl oraz pod numerem tel. 505 577 269.

Brak opisu obrazka

Wersja XML