Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Dni HDK PCK w Paczkowie

Zarząd Klubu HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie zorganizował 28 listopada w sali Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Paczkowie spotkanie honorowych dawców krwi z okazji obchodów Dni HDK. Akademia była okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Członek Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK Andrzej Szuba, Prezes ZOR PCK w Otmuchowie Teresa Stopyra, Kierownik Oddziału Terenowego RCK i K w Nysie Zygmunt Małecki, Prezes Spółki FAMAD Mieczysław Fluder, Dowódca J RG PSP Zbigniew Mularczyk.

Prezes Klubu HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie Sławomir Wandzel złożył sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Poinformował, że członkowie klubu oddali za III kwartały ok. 40 l. krwi, brali udział w rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych . Zorganizowane zostały 4 otwarte akcje poboru krwi ,w których uczestniczyło 55 osób oraz 2 imprezy rekreacyjno-sportowe dla rodzin krwiodawców.

Uhonorowano podziękowaniami sprzymierzeńców Stowarzyszenia. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie z paczkowskich szkół (PSP nr 2, PSP nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi). Zebranym zostały wręczone laurki wykonane przez członków szkolnych kół PCK.

Krwiodawcom dziękowano za aktywność i zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną pomoc drugiemu człowiekowi, okazywaną z dobroci serca.

 

 

Wersja XML