Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Wilamowej zakończona!

Zakończyła się modernizacja drogi w miejscowości Wilamowa, mająca na celu przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,691km poprzez zlikwidowanie uciążliwości ruchu ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni, odwodnienie drogi poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. 23 listopada 2017 roku Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz wraz z Radną Rady Miejskiej Wiesławą Kurowską i Sołtysem Wsi Wilamowa Stanisławą Grabowską dokonali oficjalnego otwarcia drogi. W tym wydarzeniu uczestniczyli również: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Marek Kieliszek, Radny Rady Miejskiej Piotr Biernat oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Sebastian Kornaś. W ramach inwestycji wymieniony został stary azbestowy wodociąg – roboty przeprowadzone zostały przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – łączny koszt tych dodatkowych robót to 106 405,25 zł. Dotacja na przebudowę drogi w Wilamowej pochodzi z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Koszty całego zadania to 986.275,50 zł, natomiast wysokość dofinansowania wniosła 602.421,12 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Wersja XML