Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 1262/21, 646/13, 650, 144/8, 646/13 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 20.pdf (34,91KB)

Najem na okres do 3 lat:

1. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II 23, działka 1109 PDFWykaz lokal.pdf (27,74KB)

Wersja XML