Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe czytanie w Paczkowie

Dnia 1 grudnia 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach tegorocznego Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego. Wszystkich przybyłych witano, jak staropolskim zwyczajem przystało, chlebem i solą.

Osoby prowadzące w imieniu Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków:

Kiga Rusin (ZS w Paczkowie) i Dominika Piznal (ZS w Paczkowie)
Narrator – Jolanta Kalisz

Role męskie:
GOSPODARZ – Artur Rolka
PAN MŁODY – Filip Krzysteczko
OJCIEC – Wiesław Barabasz
DZIAD – Piotr Biernat
JASIEK – Kacper Caputa
POETA – Bronisław Wiśniowski
DZIENNIKARZ – Ryszard Czykiel
CZEPIEC – Eugeniusz Białek
STASZEK – Grzegorz Wojtaszewski
ŻYD – Wiesław Barabasz
CHOCHOŁ – Gabriela Jędrocha

Role żeńskie:
GOSPODYNI – Urszula Marszałek
PANNA MŁODA – Dominika Szczotka
MARYSIA – Anna Kozłowska
MARYNA –Majka Bartosik
ZOSIA – Zofia Kalisz
RADCZYNI – Halina Kruszewska
HANECZKA – Renata Jasińska
CZEPCOWA – Genowefa Konat
KLIMINA – Dominika Piznal
RACHEL – Bożena Burzyńska
ISIA – Kinga Rusin.

Organizatorzy udowodnili, że twórczość S. Wyspiańskiego wcale nie musi być nudna i trudna w odbiorze. Czytający w sposób ciekawy i żywiołowy zinterpretowali fragmenty dramatu, przy specjalnie na tę okazję przystrojonym stole weselnym. Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, której taniec i śpiew pozwoliły wczuć się w atmosferę weselną. Czytaniu towarzyszyła również wystawa i konkurs wiedzy o Paczkowie przygotowany przez członka Rady Seniorów w Paczkowie - Pana Eugeniusza Białka. Ciekawostki o wnuczce L. Rydla, mieszkającej w Nysie, przedstawił Przewodniczący Rady Seniora - Ryszard Czykiel. Natomiast Pani Genowefa Konat, radna Rady Miejskiej w Paczkowie i członek Rady Seniora, zaprezentowała swoją twórczość.

Burmistrz Artur Rolka zauważył, że Narodowe Czytanie, w które włączyła się w tym roku Gmina Paczków, pozwoliło zintegrować się różnym grupom wiekowym, społecznym. Celem akcji była przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa i wzmacnianie narodowej tożsamości. I z całą pewnością można powiedzieć, że cel w tym wypadku został osiągnięty.

Narodowe Czytanie było znakomitą okazją, aby po raz kolejny poczuć niepowtarzalny klimat „Wesela” S. Wyspiańskiego, tradycję oraz piękną i różnorodną polszczyznę. W główne postaci dramatu wcielili się: Burmistrz, radni, członkowie Rady Seniora, członkowie Młodzieżowej Rady, pracownicy jednostek gminnych, sołtysi, członkowie rad sołeckich, mieszkańcy poszczególnych sołectw, członkinie kół gospodyń, członkowie zespołów ludowych, młodzież szkolna. Wszystkie te osoby w doskonały sposób przybliżały treść utworu. Na wyjątkowy nastrój wydarzenia miały wpływ również ludowe stroje, dekoracje, twórczość ludowa i degustacja weselnych potraw. Spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Wszędzie spotkano się z ciepłym i serdecznym przyjęciem.

Burmistrz Artur Rolka podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu. Wszystkim czytającym, jak i tym, którzy w sposób cichy czuwali nad sprawnym przebiegiem wszystkich spotkań. Podziękował również Dyrekcjom i pracownikom Szkół, Biblioteki Publicznej oraz opiekunom świetlic środowiskowych, które zaangażowały się we wspólne czytanie. Podziękowania otrzymali również członkowie Rady Seniora w Paczkowie oraz członkowie Młodzieżowej Rady, czyli młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3 (oddziały gimnazjalne) oraz młodzież z Zespołu Szkół przy ul. Kołłątaja, która w sposób czynny zaangażowała się w organizację przedsięwzięcia. Specjalne podziękowania zostały skierowane do opiekunów i dobrych duchów tych spotkań: Pani Jolanty Kalisz i Pani Bożeny Burzyńskiej oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie Martyny Nakonieczny, dzięki której uprzejmości były wypożyczone stroje ludowe weselników. Trudno wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, dlatego Burmistrz poprosił, aby podziękowania przyjęli również ci, których nie wymienił, a dzięki którym całe przedsięwzięcie mogło się udać.

Burmistrz Gminy Paczków na zakończenie podsumował, że był to pięknie spędzony czas, a słowa, które wyszły 120 lat temu spod pióra polskiego artysty, połączyły w Gminie Paczków pokolenia. Zaprosił wszystkich do wspólnego czytania kolejnego wielkiego dzieła, które w drodze głosowania zostanie wybrane w 2018 r.

 

 

Wersja XML